viagra online without prescription
Kwiecień 2017
P W Ś C P S N
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

S.M. Kabel E-USŁUGI

Logowanie do systemu W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer zalecamy użyć: Google Chrome lub Mozilla Firefox

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”  informuje, że

      w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) biura Spółdzielni będą nieczynne.
 

W przypadku jakichkolwiek zaistniałych awarii prosimy dzwonić pod całodobowy numer telefonu :

501-384-436, 500-820-730, 507-064-080

 

 

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”

z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
1.Remont instalacji WLZ i ADM w budynku przy ul. Wielicka 81 kl. I-VI – wadium 6.500,00 zł

Konkurs ofert na wykonanie zadania:

  1. Wymiana i obsługa rozliczeniowa podzielników ciepła w budynkach: Dworcowa 5, Dworcowa 7,
    Wielicka 76b

Szczegółowe warunki określają specyfikacje zamówienia, które można odebrać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni. Koszt specyfikacji wynosi 80 zł brutto/szt.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 08.05.2017r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017r. od godz. 10:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Akcja – Drzewa dla Małopolan, Małopolska dla drzew

Spółdzielnia korzystając z przeprowadzonej akcji, zorganizowanej przez UMWM przy ul. Wieklickiej 72, pozyskała kikadzieiąt sztuk drzew, które zostaną nasadzone na terenie osiedli.

ABC remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekABC remontów w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Kabel”

Mieszkańcy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabezpieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejniki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku i jego elementów oraz bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, zabudowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki wszystkich instalacji w lokalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.

W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z załączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.

Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdzenia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgody na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego ekspertyza techniczna wraz ze wskazaniem sposobu wykonania tych prac.

Wszystkie powyższe prace właściciel lokalu wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane wykonujący remont nie usuwa do śmietnika, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta. Miejsce, do którego można bezpłatnie oddać gruz i inne nie potrzebne rzeczy po remontach mieści się w LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1w Krakowie.

Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzyskania protokółu odbioru.

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymiana grzejnika możliwa jest tylko   w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Zasilanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    

Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Wszelkie informacje   i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bilansu cieplnego budynku.  

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody (piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny.

Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby uciążliwość dla sąsiadów wynikająca   z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest miłe.

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekWymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski  o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji   w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.

 

                                     Zarząd SM Kabel         

MONITORING

Znalezione obrazy dla zapytania kamera obrazekKraków, październik 2016 rok

Szanowni Mieszkańcy

 

 

 

 

W dniu 23 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

w celu poprawy bezpieczeństwa i zapobieżeniu dewastacji mienia  podjęło uchwałę w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni do instalacji monitoringu wizyjnego w zasobach spółdzielni.

 

W związku z powyższym Spółdzielnia, realizując postanowienia uchwały, przystępuje do wykonania prac na Państwa nieruchomościach  od dnia 26.10.2016r.

               Prace będzie prowadzić, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego,  specjalistyczna firma zajmująca się usługami w zakresie monitoringu wizyjnego P.P.U.H. FAKT Tomasz Zgała  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kocmyrzowskiej 7b. 


Jednocześnie informujemy, że w obrębie Państwa budynków na elewacji zostaną zainstalowane  kamery wraz z osprzętem do rejestracji obrazu, który będzie zamontowany w części wspólnej budynku.

Kamery będą rejestrowały obraz z monitorowanego terenu co pozwoli na podejmowanie działań przez odpowiednie służby.   

Informacja dotycząca spotkań w sprawie c.c.w.u- wyniki ankiet

 

                                      Po  przeprowadzonych spotkaniach z mieszkańcami, dotyczącymi ewentualnej realizacji wprowadzenia centralnej ciepłej wody użytkowej w poszczególnych nieruchomościach, Spółdzielnia przedstawia informacje o wynikach  składanych przez Państwa ankiet.

ciepla-woda-ankiety

Informacja dla mieszkańców ulic przyległych do SM „Kabel”

              Od dnia  01 sierpnia br. – na podstawie składanych przez posiadaczy pojazdów  zamieszkałych w sąsiedztwie spółdzielni wniosków – rozpoczyna się procedura podpisywania umów odpłatnego przejazdu.

          Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do osobistego stawiennictwa w siedzibie spółdzielni w godzinach jej  urzędowania celem dopełnienia wszelkich formalności.

Komunikat

Spółdzielnia informuje w związku z pojawiającymi się informacjami o wizytach w Państwa mieszkaniach osób prowadzących sprzedaż czujników tlenku węgla, że  nie prowadzi ich sprzedaży.

O kontrolach kominiarskich i ewentualnych przeglądach mieszkań informowani są Państwo poprzez ogłoszenia na klatch shodowych.

Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas otwierania drzwi osobom nieupoważnionym przez Spółdzielnię.

Nabór na wynajem miejsc postojowych przy ul. Wielickiej

           Informujemy, że do dnia 31-12-2016r.  trwa promocyjny nabór na wynajem miejsc postojowych na ogrodzonym zamkniętym, niestrzeżonym parkingu na działace nr 341/50 zlokalizowanej przy ulicy Wielickiej.

                 Opłata dla członków spółdzielni wynosi 100,00 zł. brutto miesięcznie a dla osób nie będących członkami spółdzielni 150,00 zł. brutto miesięcznie.

Wjazd na teren parkingu odbywać się będzie poprzez bramę przesuwną samojezdną zamykaną i otwieraną przy użyciu pilota.

Wszystkich Zainteresowanych wynajmem miejsca postojowego prosimy o składnie pisemnych wniosków w siedzibie spółdzielni w sekretariacie – w godzinach jej urzędowania (ul. Wielicka 76 pawilon I piętro).

Szczegółowych informacji dotyczących warunków najmu miejsc postojowych udziela dział administracji pod numerem telefonu 12/655-33-27

                                                                                           

 

Informacja dla mieszkańców ulic przyległych do SM „Kabel”

 

UWAGA

Mieszkańcy ulic przyległych do zasobów SM „KABEL”

 

Spółdzielnia rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o wydanie identyfikatorów niezbędnych do podpisania umów odpłatnego przejazdu.

Powyższe realizowane będzie od dnia 02.06.2016r. w godzinach pracy spółdzielni.
Wnioski należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać skan wniosku na adres email
sekretariat@sm-kabel.krakow.pl