viagra online without prescription
Październik 2017
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

S.M. Kabel E-USŁUGI

Logowanie do systemu W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer zalecamy użyć: Google Chrome lub Mozilla Firefox

KOMUNIKAT

LOGO_KABEL_.jpg         Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że

w związku ze zmianą Regulaminu wjazdu  i parkowania pojazdów na terenach Spółdzielni, 

przystępuje do akcji wymiany wszystkich IDENTYFIKATORÓW.

 

Zwracamy się zatem do Państwa o składnie wniosków w celu uzyskania:

1.nowego identyfikatora (dotychczas  wydane identyfikatory tracą ważność z dniem 30.10.2017 r.)

2. pilota lub kodu do telefonu dających możliwość uruchamiania szlabanów zainstalowanych zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

 

OBOWIĄZUJE JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK

 

Warunki uzyskania identyfikatorów oraz urządzeń do uruchamiania szlabanów dostępne są w Regulaminie znajdującym się na stronie internetowej Spółdzielni     www.sm-kabel.krakow.pl.

Druki wniosków do pobrania znajdują się w zakładce dokumenty (wnioski), które można także uzyskać w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej urzędowania.

Znalezione obrazy dla zapytania szlaban

Uruchomienie szlabanów nastąpi w dniu 30.10.2017 roku

Wjazd na teren osiedla od ulicy Wielickiej pozostaje bez zmian 

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Kierownika Działu Technicznego

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Członka Zarządu Kierownika Działu Technicznego

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – budowlane, minimum 5-letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • Wiedza w zakresie kosztorysowania, realizacji inwestycji i remontów.
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Posiadanie, uprawnień budowlanych będzie atutem

   

   

   

   

  Wymagane dokumenty:

 • CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 • List motywacyjny
 • Kopie potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje.
 • Aktualne (do 3-ch m-cy)  zaświadczenie o niekaralności,

   

   

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na  Członka Zarządu Kierownika dz. Technicznego” należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie ul. Wielicka 76, w terminie do 23.10.2017 r.,w godzinach pracy Spółdzielni.

   

  O terminie miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy prawa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Osobom posiadającym odrębną własność lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Członkostwo z mocy prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu, jak również osoba, której lokal jest w nieruchomości, która wydzieliła się z zasobów spółdzielni i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.

Zmiany dotyczą również regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy odrębnej własności, rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

W walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Utrzymano zasadę określoną w Prawie Spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować jednego członka.

Zmiana dotyczy również powstania wspólnot z zasobów spółdzielczych. Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in.  członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Z egzekucji komorniczej zostały wyłączone środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółdzielni, które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych. Ma to utrudnić komornikom prowadzenie egzekucji wobec spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli dług nie jest związany ze zobowiązaniami wynikającymi z eksploatacji i użytkowania lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” podejmuje działania wdrażające procedury mające na celu dostosowanie działania Spółdzielni do obowiązujących nowych przepisów.

 

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”

z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie

ogłasza:

Przetarg ofertowy, nieograniczony na:

 1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budynku biurowo-usługowego na działce nr 341/59 obr. 51 Podgórze przy ulicy Wielickiej 79 w Krakowie – wadium 10.000,00 zł wniesione przelewem do dnia 16.10.2017 r. na konto wskazane w specyfikacji.
 2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 341/47 obr. 51 Podgórze przy ulicy Wielickiej
  w Krakowie” – wadium 10.000,00 zł wniesione przelewem do dnia 16.10.2017 r. na konto wskazane w specyfikacji.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10:30

Szczegółowe warunki przetargowe określa specyfikacja zamówienia, którą można nabyć
w siedzibie Spółdzielni za odpłatnością 100 zł netto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Drugi przetarg ofertowy, nieograniczony na:

 1. Remont przewodów spalinowych w środkowych pionach mieszkań (4 piony) w budynku ul. Wielicka 76b – wadium 3.000,00 zł wniesione przelewem do dnia 09.10.2017 r. na konto wskazane
  w specyfikacji.

   

 2. Remont chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy budynku ul. Wielicka 83
   – wadium 4.000,00 zł wniesione przelewem do dnia 09.10.2017 r. na konto wskazane w specyfikacji.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 09.10.2017 r. do godziny 09:30.  Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 09.10.2017 r. o godz. 10:30

Szczegółowe warunki przetargowe określa specyfikacja zamówienia, którą można nabyć
w siedzibie Spółdzielni za odpłatnością 80 zł brutto/szt.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Nowe zasady segregacji śmieci

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w naszej Spółdzielni na łamach czasopisma Inwestycje i Modernizacje:

Wywiad z Prezes SM Kabel

Dzień Dziecka

            W dniu 03-06-2017roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka  zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kabel" przy udziale współorganizatorów – MPO, MPGO, Ciepło dla Krakowa, Lewiatan, B Meters.

Zabawa była bardzo udana, dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach zdobywając wiele atrakcyjnych nagród.

Prosimy dzieci uczestniczące w konkursie rysunkowym po odbiór nagród do siedziby Spółdzielni.       

DSC_0015         

DSC_0128

 

DSC_0136

DSC_0155DSC_0186DSC_0227DSC_0257DSC_0341

 

DSC_0071DSC_0087DSC_0042DSC_0034DSC_0023

Projekt Urzędu Miasta Krakowa ” W Sile Wieku”

Przechwytywanie

ABC remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekABC remontów w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Kabel”

Mieszkańcy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabezpieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejniki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku i jego elementów oraz bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, zabudowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki wszystkich instalacji w lokalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.

W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z załączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.

Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdzenia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgody na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego ekspertyza techniczna wraz ze wskazaniem sposobu wykonania tych prac.

Wszystkie powyższe prace właściciel lokalu wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane wykonujący remont nie usuwa do śmietnika, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta. Miejsce, do którego można bezpłatnie oddać gruz i inne nie potrzebne rzeczy po remontach mieści się w LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1w Krakowie.

Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzyskania protokółu odbioru.

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymiana grzejnika możliwa jest tylko   w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Zasilanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    

Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Wszelkie informacje   i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bilansu cieplnego budynku.  

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody (piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny.

Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby uciążliwość dla sąsiadów wynikająca   z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest miłe.

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekWymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski  o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji   w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.

 

                                     Zarząd SM Kabel         

Informacja dotycząca spotkań w sprawie c.c.w.u- wyniki ankiet

 

                                      Po  przeprowadzonych spotkaniach z mieszkańcami, dotyczącymi ewentualnej realizacji wprowadzenia centralnej ciepłej wody użytkowej w poszczególnych nieruchomościach, Spółdzielnia przedstawia informacje o wynikach  składanych przez Państwa ankiet.

ciepla-woda-ankiety

Komunikat

Spółdzielnia informuje w związku z pojawiającymi się informacjami o wizytach w Państwa mieszkaniach osób prowadzących sprzedaż czujników tlenku węgla, że  nie prowadzi ich sprzedaży.

O kontrolach kominiarskich i ewentualnych przeglądach mieszkań informowani są Państwo poprzez ogłoszenia na klatch shodowych.

Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas otwierania drzwi osobom nieupoważnionym przez Spółdzielnię.