viagra online without prescription
Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

S.M. Kabel E-USŁUGI

Logowanie do systemu W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer zalecamy użyć: Google Chrome lub Mozilla Firefox

OGŁOSZENIE

Lokale usługowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” oferuje do wynajęcia atrakcyjne lokale w nowo powstającym pięciokondygnacyjnym budynku handlowo-usługowym przy ulicy Wielickiej  o powierzchniach od 20 m2 do 400 m2 z  możliwością wykończenia lokali pod przyszłych Najemców.

Powierzchnie nadają się na działalność biurowo-usługowo-handlową.

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje: elektryczną, sanitarną, teletechniczną, klimatyzacyjną. Posiada windę towarowo-osobową oraz miejsca postojowe zarówno w garażu podziemnym jak i przy budynku.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania IV kwartał 2018 roku.

W przypadku zainteresowania uszczegółowimy dane pod numerem telefonu 12/655-33-27

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Wielickiej 76.
 

Komunikat

                                                                                                                 

                                                                                                  Kraków, dnia 03.11.2017roku

LOGO_KABEL_.jpg            Szanowni Państwo,

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że

w dalszym ciągu dokonuje

wymiany wszystkich IDENTYFIKATORÓW.

Stare identyfikatory stracą ważność   w dniu 30.11.2017 roku.

 

Po tym terminie tj. od dnia 01.12.br. samochody posiadające nie ważne identyfikatory będą traktowane jako nie posiadające identyfikatorów a Straż Miejska będzie uprawniona do zakładania blokad.

W celu uzyskania identyfikatorów oraz możliwości otwierania szlabanów przy użyciu pilotów lub telefonów

zwracamy się do Państwa o składanie wniosków   (w siedzibie Spółdzielni).

Informujemy również, że aby otworzyć szlaban przy użyciu Państwa telefonu należy w pierwszej kolejności zgłosić ten numer telefonu do Spółdzielni, celem wprowadzenia go do bazy.

Tylko UPRAWNIONE telefony wprowadzone do systemu będą miały możliwość otwierania szlabanów.

 

 

 

 

Komunikat

                                                                                                                 Kraków, dnia 25.10.2017roku

LOGO_KABEL_.jpgSzanowni Państwo,

Znalezione obrazy dla zapytania szlaban

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że

w związku z uruchomieniem szlabanów od 30-10-2017

istnieje możliwość ich otwierania przy użyciu:     

                                                                          Pilota lub telefonu

Aby otworzyć szlaban oznaczony nr 1 (przy Kościele)

należy zadzwonić pod numer telefonu

574 889 363

Aby otworzyć szlaban oznaczony nr 2 (przy ulicy Jerozolimskiej)

należy zadzwonić pod numer telefonu

574 889 364

Szlabany zostaną otwarte po połączeniu się

z numerem telefonu danego szlabanu.

Wjazd na teren osiedla od ulicy Wielickiej

pozostaje bez ograniczeń.

W przypadku awarii szlabanów prosimy o kontakt pod numer telefonu

507 064 080

 

KOMUNIKAT

           Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kabel" informuje, że   od dnia 25-10-2017r. (środa) rozpoczyna wydawanie NOWYCH identyfiaktorów uprawiniających do wjazdu i parkowania na terenie osiedli Wielicka-Dworcowa.

           Identyfikatory wydawane będą sukcesywnie, począwszy od wniosków (prawidłowo wypełnionych) złożonych najwcześniej.

 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy prawa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Osobom posiadającym odrębną własność lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Członkostwo z mocy prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu, jak również osoba, której lokal jest w nieruchomości, która wydzieliła się z zasobów spółdzielni i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.

Zmiany dotyczą również regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy odrębnej własności, rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

W walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Utrzymano zasadę określoną w Prawie Spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować jednego członka.

Zmiana dotyczy również powstania wspólnot z zasobów spółdzielczych. Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in.  członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Z egzekucji komorniczej zostały wyłączone środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółdzielni, które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych. Ma to utrudnić komornikom prowadzenie egzekucji wobec spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli dług nie jest związany ze zobowiązaniami wynikającymi z eksploatacji i użytkowania lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” podejmuje działania wdrażające procedury mające na celu dostosowanie działania Spółdzielni do obowiązujących nowych przepisów.

 

Przetarg

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”

z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

1. Przegląd roczny instalacji gazowych w zasobach SM „KABEL” –  wadium 1.000,00 zł

2.Remont i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w zasobach SM „KABEL” –  wadium 6.250,00 zł

 

Konkurs ofert na wykonanie zadania:

1.Ubezpieczenie zasobów  SM „KABEL”

Szczegółowe warunki określają specyfikacje zamówienia, które można odebrać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni. Koszt specyfikacji wynosi 80 zł brutto/szt.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 08.12.2017r. do godziny 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. od godz. 9:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Nowe zasady segregacji śmieci

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w naszej Spółdzielni na łamach czasopisma Inwestycje i Modernizacje:

Wywiad z Prezes SM Kabel

Dzień Dziecka

            W dniu 03-06-2017roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka  zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kabel" przy udziale współorganizatorów – MPO, MPGO, Ciepło dla Krakowa, Lewiatan, B Meters.

Zabawa była bardzo udana, dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach zdobywając wiele atrakcyjnych nagród.

Prosimy dzieci uczestniczące w konkursie rysunkowym po odbiór nagród do siedziby Spółdzielni.       

DSC_0015         

DSC_0128

 

DSC_0136

DSC_0155DSC_0186DSC_0227DSC_0257DSC_0341

 

DSC_0071DSC_0087DSC_0042DSC_0034DSC_0023

Projekt Urzędu Miasta Krakowa ” W Sile Wieku”

Przechwytywanie

ABC remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekABC remontów w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Kabel”

Mieszkańcy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabezpieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejniki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku i jego elementów oraz bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, zabudowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki wszystkich instalacji w lokalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.

W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z załączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.

Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdzenia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgody na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego ekspertyza techniczna wraz ze wskazaniem sposobu wykonania tych prac.

Wszystkie powyższe prace właściciel lokalu wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane wykonujący remont nie usuwa do śmietnika, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta. Miejsce, do którego można bezpłatnie oddać gruz i inne nie potrzebne rzeczy po remontach mieści się w LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1w Krakowie.

Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzyskania protokółu odbioru.

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymiana grzejnika możliwa jest tylko   w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Zasilanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    

Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Wszelkie informacje   i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bilansu cieplnego budynku.  

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody (piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny.

Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby uciążliwość dla sąsiadów wynikająca   z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest miłe.

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekWymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski  o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji   w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.

 

                                     Zarząd SM Kabel