viagra online without prescription
Czerwiec 2017
P W Ś C P S N
« Gru    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

S.M. Kabel E-USŁUGI

Logowanie do systemu W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer zalecamy użyć: Google Chrome lub Mozilla Firefox

Dzień Dziecka

            W dniu 03-06-2017roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka  zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kabel" przy udziale współorganizatorów – MPO, MPGO, Ciepło dla Krakowa, Lewiatan, B Meters.

Zabawa była bardzo udana, dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach zdobywając wiele atrakcyjnych nagród.

Prosimy dzieci uczestniczące w konkursie rysunkowym po odbiór nagród do siedziby Spółdzielni.       

DSC_0015         

DSC_0128

 

DSC_0136

DSC_0155DSC_0186DSC_0227DSC_0257DSC_0341

 

DSC_0071DSC_0087DSC_0042DSC_0034DSC_0023

Walne Zgromadzenie 27-06-2017r. – zmieniony porządek obrad

LOGO_KABEL_.jpgKraków, 13.06.2017 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 1700  

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” zawiadamia, iż na podstawie §89 ust. 4 statutu w związku                     z żądaniem członków Spółdzielni o wprowadzeniu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów dotyczących:

– zmiany § 86 ust. 5 statutu (tj. udziału w Walnym Zgromadzeniu przez członka Spółdzielni lub za pośrednictwem pełnomocnika),

– montażu 2 sztuk szlabanów na nowej części osiedla (przy wjazdach Siemomysła-Abrahama oraz Heltmana-Jerozolimska)

zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego, Sekretarza i 2-ch Asesorów.

3. Wybór Komisji: 

      –  mandatowo-skrutacyjnej,

      –  uchwał i wniosków,

   –  wyborczej.                                                                                                                                                             

4. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni oraz zdolności do podejmowania uchwał.                                                                                                                                                                

  5. Zatwierdzenie porządku obrad – podjęcie uchwały.

6. Zatwierdzenie  Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. – podjęcie uchwały.               

7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 r. – podjęcie uchwały

8. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. – podjęcie uchwały.

9. Podział nadwyżki bilansowej za 2016 r. – podjęcie uchwały.

10.Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok:

a) dla Prezesa Zarządu Spółdzielni p. Heleny Szczupak – podjęcie uchwały.

b) dla Członka Zarządu Spółdzielni p. Agnieszki Jani – podjęcie uchwały.

c) dla Członka Zarządu Spółdzielni p. Michała Smagowicza – podjęcie uchwały.

11. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 – 29.02.2016 r. dla byłego Członka Zarządu Spółdzielni   p. Tadeusza Kubasa – podjęcie uchwały.

12.  Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni SM „Kabel” za okres 01.01.2013 – 31.12.2015 r.

13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 r. – podjęcie uchwały.

14. Podjęcie decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego wg zasad obowiązujących dla małych jednostek – podjęcie uchwały.

15. Zmiany w statucie tj. §86 ust.5 (na wniosek 14 członków SM „Kabel”) – podjęcie uchwały.

16. Montaż 2 szt. szlabanów w nowej części osiedla (na wniosek 11 członków SM „Kabel”) – podjęcie uchwały.

17. Wybory do Rady Nadzorczej nowej kadencji – podjęcie uchwały.

18. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2016 roku

19. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

20. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków w sprawie zgłoszonych do realizacji w 2017 r. wniosków – podjęcie uchwał.

21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie przy ul. Wielickiej 76, od dnia 12-06-2017r.,  w godzinach pracy Spółdzielni, wyłożone zostały wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.                            

  Do zapoznania się z nimi uprawnieni są wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL”.

 2. Zgodnie z § 86 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL”, udział w Walnym Zgromadzeniu może brać wyłącznie członek Spółdzielni tylko osobiście.
 3. Mandaty uprawniające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wydawane w dniu obrad tj. 27.06.2017 r. od godz. 16.30.
 4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

   

  Ponadto informujemy, że wszystkie wymienione wyżej dokumenty dostępne są również w formie elektronicznej dla członków Spółdzielni po zalogowaniu się do systemu e usługi.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.

Przechwytywanie

ABC remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekABC remontów w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Kabel”

Mieszkańcy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabezpieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejniki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku i jego elementów oraz bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, zabudowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki wszystkich instalacji w lokalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.

W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z załączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.

Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdzenia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgody na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego ekspertyza techniczna wraz ze wskazaniem sposobu wykonania tych prac.

Wszystkie powyższe prace właściciel lokalu wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane wykonujący remont nie usuwa do śmietnika, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta. Miejsce, do którego można bezpłatnie oddać gruz i inne nie potrzebne rzeczy po remontach mieści się w LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1w Krakowie.

Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzyskania protokółu odbioru.

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymiana grzejnika możliwa jest tylko   w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Zasilanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    

Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Wszelkie informacje   i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bilansu cieplnego budynku.  

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody (piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny.

Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby uciążliwość dla sąsiadów wynikająca   z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest miłe.

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekWymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski  o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji   w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.

 

                                     Zarząd SM Kabel         

MONITORING

Znalezione obrazy dla zapytania kamera obrazekKraków, październik 2016 rok

Szanowni Mieszkańcy

 

 

 

 

W dniu 23 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

w celu poprawy bezpieczeństwa i zapobieżeniu dewastacji mienia  podjęło uchwałę w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni do instalacji monitoringu wizyjnego w zasobach spółdzielni.

 

W związku z powyższym Spółdzielnia, realizując postanowienia uchwały, przystępuje do wykonania prac na Państwa nieruchomościach  od dnia 26.10.2016r.

               Prace będzie prowadzić, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego,  specjalistyczna firma zajmująca się usługami w zakresie monitoringu wizyjnego P.P.U.H. FAKT Tomasz Zgała  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kocmyrzowskiej 7b. 


Jednocześnie informujemy, że w obrębie Państwa budynków na elewacji zostaną zainstalowane  kamery wraz z osprzętem do rejestracji obrazu, który będzie zamontowany w części wspólnej budynku.

Kamery będą rejestrowały obraz z monitorowanego terenu co pozwoli na podejmowanie działań przez odpowiednie służby.   

Informacja dotycząca spotkań w sprawie c.c.w.u- wyniki ankiet

 

                                      Po  przeprowadzonych spotkaniach z mieszkańcami, dotyczącymi ewentualnej realizacji wprowadzenia centralnej ciepłej wody użytkowej w poszczególnych nieruchomościach, Spółdzielnia przedstawia informacje o wynikach  składanych przez Państwa ankiet.

ciepla-woda-ankiety

Informacja dla mieszkańców ulic przyległych do SM „Kabel”

              Od dnia  01 sierpnia br. – na podstawie składanych przez posiadaczy pojazdów  zamieszkałych w sąsiedztwie spółdzielni wniosków – rozpoczyna się procedura podpisywania umów odpłatnego przejazdu.

          Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do osobistego stawiennictwa w siedzibie spółdzielni w godzinach jej  urzędowania celem dopełnienia wszelkich formalności.

Komunikat

Spółdzielnia informuje w związku z pojawiającymi się informacjami o wizytach w Państwa mieszkaniach osób prowadzących sprzedaż czujników tlenku węgla, że  nie prowadzi ich sprzedaży.

O kontrolach kominiarskich i ewentualnych przeglądach mieszkań informowani są Państwo poprzez ogłoszenia na klatch shodowych.

Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas otwierania drzwi osobom nieupoważnionym przez Spółdzielnię.

Nabór na wynajem miejsc postojowych przy ul. Wielickiej

           Informujemy, że do dnia 31-12-2016r.  trwa promocyjny nabór na wynajem miejsc postojowych na ogrodzonym zamkniętym, niestrzeżonym parkingu na działace nr 341/50 zlokalizowanej przy ulicy Wielickiej.

                 Opłata dla członków spółdzielni wynosi 100,00 zł. brutto miesięcznie a dla osób nie będących członkami spółdzielni 150,00 zł. brutto miesięcznie.

Wjazd na teren parkingu odbywać się będzie poprzez bramę przesuwną samojezdną zamykaną i otwieraną przy użyciu pilota.

Wszystkich Zainteresowanych wynajmem miejsca postojowego prosimy o składnie pisemnych wniosków w siedzibie spółdzielni w sekretariacie – w godzinach jej urzędowania (ul. Wielicka 76 pawilon I piętro).

Szczegółowych informacji dotyczących warunków najmu miejsc postojowych udziela dział administracji pod numerem telefonu 12/655-33-27

                                                                                           

 

Informacja dla mieszkańców ulic przyległych do SM „Kabel”

 

UWAGA

Mieszkańcy ulic przyległych do zasobów SM „KABEL”

 

Spółdzielnia rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o wydanie identyfikatorów niezbędnych do podpisania umów odpłatnego przejazdu.

Powyższe realizowane będzie od dnia 02.06.2016r. w godzinach pracy spółdzielni.
Wnioski należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać skan wniosku na adres email
sekretariat@sm-kabel.krakow.pl