viagra online without prescription
Maj 2018
P W Ś C P S N
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

S.M. Kabel E-USŁUGI

Logowanie do systemu W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer, zalecamy użyć: Google Chrome

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”

z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie ogłasza:

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach: ul. Wielicka 83, ul. Dworcowa 3 kl. I-III  – wadium 8.500 zł.
 2. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kącik 13 – wadium 5.000 zł.
 3. Remont 4 szt. balkonów wraz z zadaszeniem nad ostatnią kondygnacją w budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej Wielicka 97 – wadium 1.500 zł.
 4. Wymiana oświetlenia klatkowego i administracyjnego w budynkach przy ul. Wielickiej 73 oraz przy ul. Wielickiej 89 – wadium 3.000 zł.
 5. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej  w systemie DEITERMANN w budynku przy ul. Wielickiej 91 – wadium 1.500 zł.

Szczegółowe warunki określają specyfikacje zamówienia, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Koszt specyfikacji wynosi 100 zł brutto/szt. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 7.06.2018r. do godziny 08:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.06.2018r.: poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00, poz. 4 – godz. 10:30, poz. 5 – godz. 11:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nowe regulacje o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem, od 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), chcielibyśmy Państwa zapewnić, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” w Krakowie – jako administrator Państwa danych osobowych – przedsięwzięła i wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodne z przepisami prawa.

Poniżej przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” w (30-552) Krakowie przy ul. Wielickiej 76, która powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować osobiście (w siedzibie SM „Kabel”, telefonicznie pod numerem tel: 12/ 655-33-27 oraz za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sm-kabel.krakow.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Państwa członkostwem w Spółdzielni i płynących z tego tytułu obowiązkach ciążących na Spółdzielni (takich jaki prowadzenie akt osobowych członków, dokonywanie rozliczeń czynszów i innych opłat, zarządu nieruchomościami Spółdzielni itp.). Dane będą mogły być również przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni (np. w zakresie dochodzenia należnych jej roszczeń i ochrony słusznych praw). Podstawami prawnymi w/w przetwarzania są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku – o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres Państwa uczestnictwa w Spółdzielni, a także po ustaniu tego stosunku – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w Spółdzielni oraz inny okres wskazany w przepisach prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, a w Polsce przekazywane będą odbiorcom zapewniającym należyta ochronę przetwarzania danych takim jak: kancelarii prawnej, zewnętrznemu dostawcy sytemu informatycznego, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, Bankom, urzędom skarbowym,   innym firmom ubezpieczeniowym, sądom, prokuraturze, komornikom, policji, straży miejskiej i innym uprawnionym służbom, organom administracji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również  przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego jako również pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację- na zasadach przewidzianych w przepisach RODO oraz polskich przepisach prawa.

 

Ogłoszenie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KABEL” ul. Wielicka 76 w Krakowie   zatrudni na stanowisku

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wykształcenie min. średnie – preferowane wyższe, ekonomiczne,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym w pionie finansowo – księgowym,
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i regulacji ZUS,
 • znajomość zintegrowanych systemów informatycznych, programów finansowo-księgowych oraz pakietów biurowych,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność i staranność.

Dodatkowo preferowane będzie:

 • doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej,
 • uprawnienia Biegłego Rewidenta,
 • znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 • List motywacyjny
 • Oferty  należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie ul. Wielicka 76 w godzinach pracy Spółdzielni . Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn

   

   

 

OGŁOSZENIE

Lokale usługowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” oferuje do wynajęcia atrakcyjne lokale w nowo powstającym pięciokondygnacyjnym budynku handlowo-usługowym przy ulicy Wielickiej  o powierzchniach od 20 m2 do 400 m2 z  możliwością wykończenia lokali pod przyszłych Najemców.

Powierzchnie nadają się na działalność biurowo-usługowo-handlową.

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje: elektryczną, sanitarną, teletechniczną, klimatyzacyjną. Posiada windę towarowo-osobową oraz miejsca postojowe zarówno w garażu podziemnym jak i przy budynku.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania IV kwartał 2019 roku.

W przypadku zainteresowania uszczegółowimy dane pod numerem telefonu 12/655-33-27

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Wielickiej 76.
 

Komunikat

                                                                                                                 

                                                                                                  Kraków, dnia 03.11.2017roku

LOGO_KABEL_.jpg            Szanowni Państwo,

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że

w dalszym ciągu dokonuje

wymiany wszystkich IDENTYFIKATORÓW.

Stare identyfikatory stracą ważność   w dniu 30.11.2017 roku.

 

Po tym terminie tj. od dnia 01.12.br. samochody posiadające nie ważne identyfikatory będą traktowane jako nie posiadające identyfikatorów a Straż Miejska będzie uprawniona do zakładania blokad.

W celu uzyskania identyfikatorów oraz możliwości otwierania szlabanów przy użyciu pilotów lub telefonów

zwracamy się do Państwa o składanie wniosków   (w siedzibie Spółdzielni).

Informujemy również, że aby otworzyć szlaban przy użyciu Państwa telefonu należy w pierwszej kolejności zgłosić ten numer telefonu do Spółdzielni, celem wprowadzenia go do bazy.

Tylko UPRAWNIONE telefony wprowadzone do systemu będą miały możliwość otwierania szlabanów.

 

 

 

 

Komunikat

                                                                                                                 Kraków, dnia 25.10.2017roku

LOGO_KABEL_.jpgSzanowni Państwo,

Znalezione obrazy dla zapytania szlaban

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że

w związku z uruchomieniem szlabanów od 30-10-2017

istnieje możliwość ich otwierania przy użyciu:     

                                                                          Pilota lub telefonu

Aby otworzyć szlaban oznaczony nr 1 (przy Kościele)

należy zadzwonić pod numer telefonu

574 889 363

Aby otworzyć szlaban oznaczony nr 2 (przy ulicy Jerozolimskiej)

należy zadzwonić pod numer telefonu

574 889 364

Szlabany zostaną otwarte po połączeniu się

z numerem telefonu danego szlabanu.

Wjazd na teren osiedla od ulicy Wielickiej

pozostaje bez ograniczeń.

W przypadku awarii szlabanów prosimy o kontakt pod numer telefonu

507 064 080

 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy prawa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Osobom posiadającym odrębną własność lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Członkostwo z mocy prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu, jak również osoba, której lokal jest w nieruchomości, która wydzieliła się z zasobów spółdzielni i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.

Zmiany dotyczą również regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy odrębnej własności, rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

W walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Utrzymano zasadę określoną w Prawie Spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować jednego członka.

Zmiana dotyczy również powstania wspólnot z zasobów spółdzielczych. Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in.  członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Z egzekucji komorniczej zostały wyłączone środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółdzielni, które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych. Ma to utrudnić komornikom prowadzenie egzekucji wobec spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli dług nie jest związany ze zobowiązaniami wynikającymi z eksploatacji i użytkowania lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” podejmuje działania wdrażające procedury mające na celu dostosowanie działania Spółdzielni do obowiązujących nowych przepisów.

 

Nowe zasady segregacji śmieci

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w naszej Spółdzielni na łamach czasopisma Inwestycje i Modernizacje:

Wywiad z Prezes SM Kabel

Dzień Dziecka

            W dniu 03-06-2017roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka  zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Kabel" przy udziale współorganizatorów – MPO, MPGO, Ciepło dla Krakowa, Lewiatan, B Meters.

Zabawa była bardzo udana, dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach zdobywając wiele atrakcyjnych nagród.

Prosimy dzieci uczestniczące w konkursie rysunkowym po odbiór nagród do siedziby Spółdzielni.       

DSC_0015         

DSC_0128

 

DSC_0136

DSC_0155DSC_0186DSC_0227DSC_0257DSC_0341

 

DSC_0071DSC_0087DSC_0042DSC_0034DSC_0023

Projekt Urzędu Miasta Krakowa ” W Sile Wieku”

Przechwytywanie