viagra online without prescription

Dzienne Archiwa: 18 maja 2022

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” działając na podstawie uchwały Zarządu nr 34/05/2022 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm. ) zawiadamia, że: w dniu 09.06.2022r. w godzinach od 9.00 – 19.00 w biurze (świetlica) Spółdzielni przy ul. Wielickiej 76 w Krakowie odbędzie się głosowanie na piśmie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,
– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 w kwocie 883.818,77zł,
– absolutorium dla Zarządu SM „KABEL”.

Od dnia 25.05.2021r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na platformie eBOK. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie SMK.

Zasady pisemnego głosowania uchwał:

  1. Głosowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej wybranej spośród Członków Rady Nadzorczej SM „KABEL”.
  2. Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości.
  3. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania na których będą podane nazwy kolejnych uchwał oraz przy każdej nazwie uchwały kratki do postawienia znaku „X”  odpowiednio: głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
  4. W dniu głosowania Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.

Zakończenie sezonu grzewczego

Informujemy, że z dniem 16.05.2022 r. MPEC S.A. Kraków zakończył sezon grzewczy i zaprzestał dostaw ciepła, dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, do budynków będących w zasobach Spółdzielni.