viagra online without prescription
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer, zalecamy użyć: Google Chrome

JP

ABC remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekABC remontów w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Kabel”

Mieszkańcy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabezpieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejniki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku i jego elementów oraz bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, zabudowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki wszystkich instalacji w lokalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.

W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z załączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.

Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdzenia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgody na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego ekspertyza techniczna wraz ze wskazaniem sposobu wykonania tych prac.

Wszystkie powyższe prace właściciel lokalu wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane wykonujący remont nie usuwa do śmietnika, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta. Miejsce, do którego można bezpłatnie oddać gruz i inne nie potrzebne rzeczy po remontach mieści się w LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1w Krakowie.

Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzyskania protokółu odbioru.

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymiana grzejnika możliwa jest tylko   w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Zasilanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    

Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Wszelkie informacje   i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bilansu cieplnego budynku.  

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody (piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny.

Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby uciążliwość dla sąsiadów wynikająca   z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest miłe.

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekWymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski  o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji   w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.

 

                                     Zarząd SM Kabel         

Informacja dotycząca spotkań w sprawie c.c.w.u- wyniki ankiet

 

                                      Po  przeprowadzonych spotkaniach z mieszkańcami, dotyczącymi ewentualnej realizacji wprowadzenia centralnej ciepłej wody użytkowej w poszczególnych nieruchomościach, Spółdzielnia przedstawia informacje o wynikach  składanych przez Państwa ankiet.

ciepla-woda-ankiety

KONTROLA UPRAWNIEŃ DO WJAZDU I PRZEJAZDU

 

                                                            Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” w związku z nasilającym się przejazdem przez drogi wewnętrzne Spółdzielni osób nieuprawnionych – bez stosownych identyfikatorów – zleciła od dnia 23.05.2016 roku uprawnionej firmie zewnętrznej kontrolę pojazdów przy wjazdach:

1. ulica Heltmana – Abrahama

2. ulica Heltmana – Wielicka

Powyższe działania mają na celu zatrzymanie ruchu nieuprawnionych pojazdów przez tereny Spółdzielni i tym samym umożliwić Państwu swobodne  korzystanie z dróg osiedlowych.

 

                          

 

Straż Miejska i Policja kontrolują pojazdy bez wymaganych identyfikatorów

 

Straż Miejska i Policja kontrolują pojazdy bez wymaganych identyfikatorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” przypomina, że w oparciu o obwiązujący Regulamin parkowania pojazdów na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie, na terenach należących do spółdzielni OBOWIĄZUJĄ IDENTYFIKATORY.

Od miesiąca lutego br. zarówno funkcjonariusze Straży Miejskiej jak i Policji egzekwują w sposób skuteczny brak posiadania identyfikatorów. Świadczy o tym coraz więcej zgłoszeń kierowanych przez Mieszkańców do spółdzielni jak również informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy służb porządkowych.

Pamiętajmy zatem, że w celu uniknięcia nieprzyjaznych dla Naszych portfeli skutków kontroli należy umieszczać IDENTYFIKATORY za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu. W przypadku nieprawidłowego umieszczenia identyfikatora pojazd będzie traktowany jak pojazd nie posiadający identyfikatora.

 

Znalezione obrazy dla zapytania samochodzik obrazki

Program ciepła woda użytkowa

http://www.cieplodlakrakowa.pl/pl/c,28,program-ciepla-woda-uzytkowa.html

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kabel" przyjmie zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Zapewniamy pełną obsługę finansowo-księgową, prawną, administracyjną i techniczną. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu zasobów własnych (spółdzielczych) oraz nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Zatrudniamy fachową  i doświadczoną kadrę. Szczegółowy zakres usług dostosowany do potrzeb Wspólnoty oraz zasady współpracy ze Wspólnotą i jej Członkami zawierane są w umowie.

 

 

KOMUNIKAT- Wywóz odpadów wielkogabarytowych

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

terminy odbiorów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że zgodnie  z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków

odpady wielkogabarytowe: w tym meble i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy składować w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych np. przy altanach śmietnikowych.

Odpady winny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z naszego osiedla przez MPO

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.

segrgacja