viagra online without prescription
październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer, zalecamy użyć: Google Chrome

Aktualności

ABC remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekABC remontów w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Kabel”

Mieszkańcy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabezpieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejniki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku i jego elementów oraz bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, zabudowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki wszystkich instalacji w lokalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.

W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z załączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.

Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdzenia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgody na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego ekspertyza techniczna wraz ze wskazaniem sposobu wykonania tych prac.

Wszystkie powyższe prace właściciel lokalu wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane wykonujący remont nie usuwa do śmietnika, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta. Miejsce, do którego można bezpłatnie oddać gruz i inne nie potrzebne rzeczy po remontach mieści się w LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1w Krakowie.

Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzyskania protokółu odbioru.

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymiana grzejnika możliwa jest tylko   w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Zasilanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    

Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Wszelkie informacje   i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bilansu cieplnego budynku.  

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody (piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny.

Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby uciążliwość dla sąsiadów wynikająca   z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest miłe.

Znalezione obrazy dla zapytania remont obrazekWymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski  o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji   w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.

 

                                     Zarząd SM Kabel         

Straż Miejska i Policja kontrolują pojazdy bez wymaganych identyfikatorów

 

Straż Miejska i Policja kontrolują pojazdy bez wymaganych identyfikatorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” przypomina, że w oparciu o obwiązujący Regulamin parkowania pojazdów na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie, na terenach należących do spółdzielni OBOWIĄZUJĄ IDENTYFIKATORY.

Od miesiąca lutego br. zarówno funkcjonariusze Straży Miejskiej jak i Policji egzekwują w sposób skuteczny brak posiadania identyfikatorów. Świadczy o tym coraz więcej zgłoszeń kierowanych przez Mieszkańców do spółdzielni jak również informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy służb porządkowych.

Pamiętajmy zatem, że w celu uniknięcia nieprzyjaznych dla Naszych portfeli skutków kontroli należy umieszczać IDENTYFIKATORY za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu. W przypadku nieprawidłowego umieszczenia identyfikatora pojazd będzie traktowany jak pojazd nie posiadający identyfikatora.

 

Znalezione obrazy dla zapytania samochodzik obrazki

KOMUNIKAT- Wywóz odpadów wielkogabarytowych

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

terminy odbiorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że zgodnie  z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków

odpady wielkogabarytowe: w tym meble i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy składować w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych np. przy altanach śmietnikowych.

Odpady winny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z naszego osiedla przez MPO

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.

Zmiana okresu rozliczeniowego z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków

Zarząd SM "Kabel" informuje mieszkańców, że następuje zmiana częstotliwości rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków z półrocznego na roczny (uchwała nr 8/04/2014 Rady Nadzorczej SM "Kabel" z dnia 17-04-2014r.)  Zmiana nie dotyczy budynków Wielicka 83a i Wielicka 97