viagra online without prescription

Bez kategorii

Ogłoszenie

Do wynajęcia pomieszczenie magazynowe na poziomie -1 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” o powierzchni 16,6 m wjazd z parkingu ogrzewane, woda bieżąca. Brak windy towarowej jest rampa wyładowcza.

KOMUNIKAT nr 4 – COVID-19. W sprawie pracy biura Spółdzielni od dnia 03.09.2020r.

KOMUNIKAT nr 4 – COVID-19

W sprawie pracy biura Spółdzielni od dnia 03.09.2020r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na
COVID-19, celem zapewnienia ciągłości pracy biura i zachowania bezpośredniej obsługi Mieszkańców,
od dnia 03.09.2020r. pracownicy biura będą pracować z podziałem na dwa zespoły, w systemie mieszanym tj. częściowo zdalnym częściowo w biurze SMK.

Jednocześnie informujemy, że zostają zachowane dotychczas obowiązujące godziny bezpośredniej obsługi Mieszkańców:

– poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:00

– wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00

Obsługa Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie i przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W wyznaczonych strefach może przebywać tylko jedna osoba, a łączna liczba oczekujących nie może przekroczyć trzech osób.

Prosimy by na terenie biura Mieszkańcy używali środków ochrony osobistej tj. zakładali maseczkę (zasłaniającą usta i nos) oraz dezynfekowali ręce.

Prosimy by nie przekraczać wyznaczonych stref.

Nadal prowadzona jest obsługa zdalna Mieszkańców telefonicznie, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną.

TELEFONY SMK:

– dziennik podawczy – informacja – centrala:
telefon: (12) 655-33-27, komórkowy:  887  574  420 
email:   sekretariat@sm-kabel.krakow.pl

  • Administracja wew. 6
  • Księgowość wew. 3 i 4
  • Dział Członkowsko-mieszkaniowy wew.  5  
  • Dział techniczny wew. 7
  • Zgłaszanie usterek 790-356-351

Wszystkie potrzebne dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej:
http://sm-kabel.krakow.pl/

Z poważaniem
Zarząd SM ”KABEL”

Inwentaryzacja drzew na tzw. starej części osiedla KABEL

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” informuje, że na terenie starej części osiedla przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja drzew. Celem inwentaryzacji było sprawdzenie wytypowanie drzew, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia.
Poniżej przedstawiamy Państwu opracowanie wykonane przez osobę posiadającą stosowną wiedzę
i uprawnienia w zakresie nadzoru terenów zielonych.

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/KABEL-TEKST.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/tabela-inwentaryzacja-drzewa-Kabel.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/mapa-lokalizacja-drzew-1_500.pdf

INFORMACJA dotycząca prac dendrologicznych na terenie tzw. „starej części osiedla”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotycząca prac dendrologicznych na terenie SM „KABEL”

Szanowni Państwo Mieszkańcy Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców w kwestii prowadzenia racjonalnej gospodarki roślinnością, która pozwoli uwzględnić interesy wszystkich grup Mieszkańców, na terenie osiedla prowadzona jest inwentaryzacja drzewostanu.

Inwentaryzacji dokonuje specjalista dendrolog, a celem jej jest opracowanie raportu, w którym opisana zostanie kondycja życiowa poszczególnych drzew, jak również plan ich pielęgnacji oraz stopień zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia Mieszkańców.

Z opracowanym raportem będą mogli się Państwo zapoznać zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, a także będzie on stanowił podstawę do konsultacji z Państwem w zakresie dalszego postępowania z drzewostanem.

Z poważaniem
Zarząd SM „KABEL”