viagra online without prescription
maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarek Internet Explorer lub Microsoft Edge zalecamy użyć Google Chrome

Ogłoszenia

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” działając na podstawie uchwały Zarządu nr 34/05/2022 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm. ) zawiadamia, że: w dniu 09.06.2022r. w godzinach od 9.00 – 19.00 w biurze (świetlica) Spółdzielni przy ul. Wielickiej 76 w Krakowie odbędzie się głosowanie na piśmie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,
– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 w kwocie 883.818,77zł,
– absolutorium dla Zarządu SM „KABEL”.

Od dnia 25.05.2021r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na platformie eBOK. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie SMK.

Zasady pisemnego głosowania uchwał:

 1. Głosowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej wybranej spośród Członków Rady Nadzorczej SM „KABEL”.
 2. Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości.
 3. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania na których będą podane nazwy kolejnych uchwał oraz przy każdej nazwie uchwały kratki do postawienia znaku „X”  odpowiednio: głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
 4. W dniu głosowania Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.

Zakończenie sezonu grzewczego

Informujemy, że z dniem 16.05.2022 r. MPEC S.A. Kraków zakończył sezon grzewczy i zaprzestał dostaw ciepła, dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, do budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja dla Mieszkańców – nowa część osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zaprasza na spotkanie – spacer  z dendrologiem Panem mgr. Hubertem Gruszką autorem  raportu  „Inwentaryzacja drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia” (raport dostępny jest na stronie Spółdzielni).

Zapraszamy do uczestniczenia i zapoznania się z tematem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.05.2022r. – poniedziałek o godzinie 15.30 przy ulicy Wielickiej 81 – parking, następnie kierować będziemy się w stronę ul. Wielicka 91.

MAPA 40MB

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” podjęła współpracę z firmą „Biosystem” specjalizującą się w recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Na terenie Spółdzielni rozstawiono cztery pojemniki w kolorze czerwonym, umieszczone zostały obok altan śmietnikowych przy:

Wielickiej 76

Dworcowej 9B i C

 Wielickiej 81

Wielickiej 83

z przeznaczeniem do zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KOMUNIKAT Wielicka 89

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje o obowiązkowych rocznych przeglądach kominiarskich, które odbedą sie w dniach:

Wielicka 89

17 maj kl I godzina 15:30 – 17:0

18 maj kl II godzina 15:30 – 17:00

19 maj kl III i IV godzina 15:30 – 17:00

23 maj kl V-VII godzina 15:30 – 17:00

Zebranie Mieszkańców budynków nr Wielicka 89 i 75

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” zaprasza Mieszkańców budynków:
ul. Wielicka 89 – 23.05.2022r. godzina 17:00,
ul. Wielicka 75 – 24.05.2022r. godzina 17:00,
na zebranie, które odbędzie się w siedzibie biura Spółdzielni ul. Wielicka 76.
Tematem zebrania będą prace remontowe budynków.

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie ogłasza:

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:
– Wymiana przykanalików i poziomów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Wielicka 81 i 83, 6 klatek  – wadium 50.000,00 zł
– Remont poszycia dachu w budynku ul. Długosza 17  – wadium 10.000,00 zł
oraz konkurs ofert na wykonanie:
– Rekultywacja terenów zielonych – nowa część osiedla
Szczegółowe warunki przetargów określają specyfikacje zamówienia, które zostaną przesłane na wskazany adres
e-mail po wcześniejszym wpłaceniu kwoty 123,00 zł brutto/szt na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” nr 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Oferty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć do Spółdzielni przesyłką kurierską w terminie nieprzekraczalnym
do dnia 26.04.2022 r. w godzinach pracy Spółdzielni.
W związku ze  stanem epidemii Covid 19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów w dniu 27.04.2022 r. o godz. 10:00.
Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 26.04.2022 r. na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” nr rachunku bankowego 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Raport dendrologiczny dot. tzw. nowej części osiedla i budynków rozproszonych

Szanowni Państwo
Poniżej załączamy raport dendrologiczny dotyczący stanu drzew rosnących w zasobach naszej Spółdzielni z prośbą o zapoznanie się przez osoby zainteresowane.
Informujemy, że jeśli wyrażą Państwo chęć przeprowadzenia wizji w terenie w obecności dendrologa to Spółdzielnia zorganizuje takie spotkanie.

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/KABEL-TEKST-2021-Kutrzeby-Kacik-Dlugosza.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/KABEL-WIELICKA-NOWA-TEKST.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/tabela-inwentaryzacja-kutrzeby.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/Tabela-1-wielicka-nowa.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/MAPA-KUTRZEBY.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/foto-Kutrzeby-druk.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/MAPA-KACIK.pdf

Przetargi i konkursy ofert na prace remontowe w 2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie ogłasza:

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:

 1. Remont klatek schodowych z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku ul. Wielicka 75 – wadium 50.000,00 zł
 2. Wymiana przykanalików i poziomów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Wielicka 81 i 83 6 klatek  – wadium 50.000,00 zł
 3. Remont poszycia dachu w budynku ul. Długosza 17  – wadium 10.000,00 zł

oraz konkursy ofert na wykonanie:

 1. Remont wiatrołapów z wymianą powłoki hydroizolacyjnej w budynku ul. Wielicka 73
 2. Wymiana bram wejściowych w budynku ul. Wielicka 73
 3. Remont wiatrołapów w budynku ul. Wielicka 75
 4. Wymiana bram wejściowych w budynku ul. Wielicka 75
 5. Rekultywacja terenów zielonych – nowa część osiedla
 6. Wymiana piasku – place zabaw

Szczegółowe warunki przetargów określają specyfikacje zamówienia, które zostaną przesłane na wskazany adres e-mail po wcześniejszym wpłaceniu kwoty 123,00 zł brutto/szt. na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” nr 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Oferty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć do Spółdzielni przesyłką kurierską w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.04.2022 r. w godzinach pracy Spółdzielni.
W związku ze  stanem epidemii Covid 19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów w dniu 06.04.2022 r. o godz. 10:00.
Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 05.04.2022 r. na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
nr rachunku bankowego 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót
do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

KOMUNIKAT – Wymiana Wodomierzy

WYMIANA WODOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM
termin wymiany nastąpi w dniach:

Dworcoa 9a – 6 i 7 kwietnia między godziną 11.00 a godziną 19.00
Dworcowa 9b – 8 i 11 kwietnia między godziną 11.00 a godziną 18.00
Wielicka 76b – 12 i 13 kwietnia między godziną 11.00 a godziną 19.00
Wielicka 80 – 14 i 15 kwietnia między godziną 11.00 a godziną 19.00
Wielicka 82 – 19 i 20 kwienia między godziną 11.00 a godziną 19.00
Kutrzeby 5 – 21i 22 kwietnia między godziną 11.00 a godziną 19.00

Koszt wymiany wodomierza pokrywany jest z funduszu remontowego.

TEL. KONTAKTOWY
739 909 357

Właściciel lokalu zobowiązany jest udostępnić swobodny dostęp bez utrudnień do wymiany wodomierza.