viagra online without prescription

INFORMACJA dotycząca prac dendrologicznych na terenie tzw. „starej części osiedla”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotycząca prac dendrologicznych na terenie SM „KABEL”

Szanowni Państwo Mieszkańcy Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców w kwestii prowadzenia racjonalnej gospodarki roślinnością, która pozwoli uwzględnić interesy wszystkich grup Mieszkańców, na terenie osiedla prowadzona jest inwentaryzacja drzewostanu.

Inwentaryzacji dokonuje specjalista dendrolog, a celem jej jest opracowanie raportu, w którym opisana zostanie kondycja życiowa poszczególnych drzew, jak również plan ich pielęgnacji oraz stopień zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia Mieszkańców.

Z opracowanym raportem będą mogli się Państwo zapoznać zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, a także będzie on stanowił podstawę do konsultacji z Państwem w zakresie dalszego postępowania z drzewostanem.

Z poważaniem
Zarząd SM „KABEL”