viagra online without prescription

Inwentaryzacja drzew na tzw. starej części osiedla KABEL

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” informuje, że na terenie starej części osiedla przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja drzew. Celem inwentaryzacji było sprawdzenie wytypowanie drzew, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia.
Poniżej przedstawiamy Państwu opracowanie wykonane przez osobę posiadającą stosowną wiedzę
i uprawnienia w zakresie nadzoru terenów zielonych.

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/KABEL-TEKST.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/tabela-inwentaryzacja-drzewa-Kabel.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/mapa-lokalizacja-drzew-1_500.pdf