viagra online without prescription

KOMUNIKAT dotyczący zawieszenia bezpośredniej obsługi Mieszkańców z dnia 20.10.2020r.

Kraków 20.10.2020r.

Szanowni Państwo

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 celem zapewnienia ciągłości pracy Spółdzielni oraz możliwości obsługi mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” zawiadamia, że od dnia:      

21.10.2020r. Spółdzielnia zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców – do odwołania.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i spełnieniu wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Wszelkie zgłoszenia  proszę przesyłać mailem na adres sekretariat@sm-kabel.krakow.pl.
Pisma można pozostawić w skrzynce odbiorczej umieszczonej przy wejściu do biura Spółdzielni.