viagra online without prescription

KOMUNIKAT- Wywóz odpadów wielkogabarytowych

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

terminy odbiorów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że zgodnie  z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków

odpady wielkogabarytowe: w tym meble i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy składować w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych np. przy altanach śmietnikowych.

Odpady winny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z naszego osiedla przez MPO

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.

segrgacja