viagra online without prescription
sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
SM Kabel eBOK
Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarek Internet Explorer lub Microsoft Edge zalecamy użyć Google Chrome

Nowe regulacje o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem, od 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), chcielibyśmy Państwa zapewnić, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” w Krakowie – jako administrator Państwa danych osobowych – przedsięwzięła i wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodne z przepisami prawa.

Poniżej przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” w (30-552) Krakowie przy ul. Wielickiej 76, która powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować osobiście (w siedzibie SM „Kabel”, telefonicznie pod numerem tel: 12/ 655-33-27 oraz za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sm-kabel.krakow.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Państwa członkostwem w Spółdzielni i płynących z tego tytułu obowiązkach ciążących na Spółdzielni (takich jaki prowadzenie akt osobowych członków, dokonywanie rozliczeń czynszów i innych opłat, zarządu nieruchomościami Spółdzielni itp.). Dane będą mogły być również przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni (np. w zakresie dochodzenia należnych jej roszczeń i ochrony słusznych praw). Podstawami prawnymi w/w przetwarzania są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku – o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres Państwa uczestnictwa w Spółdzielni, a także po ustaniu tego stosunku – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w Spółdzielni oraz inny okres wskazany w przepisach prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, a w Polsce przekazywane będą odbiorcom zapewniającym należyta ochronę przetwarzania danych takim jak: kancelarii prawnej, zewnętrznemu dostawcy sytemu informatycznego, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, Bankom, urzędom skarbowym,   innym firmom ubezpieczeniowym, sądom, prokuraturze, komornikom, policji, straży miejskiej i innym uprawnionym służbom, organom administracji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również  przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego jako również pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację- na zasadach przewidzianych w przepisach RODO oraz polskich przepisach prawa.