viagra online without prescription

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”

z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie

ogłasza:

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:

 1. Remont poszycia dachu z zerwaniem warstw poprzednich ul. Dworcowa 5 – wadium 10.000,0 zł,
 2. Remont schodów zewnętrznych do klatek schodowych ul. Wielicka 89 – wadium 5000,00 zł.

oraz Konkursy Ofert na wykonanie usług:

 1. Wykonanie uziomów instalacji odgromowej wg specyfikacji.
 2. Izolacja ściany fundamentowej – ul. Dworcowa 9A – IV klatka,
 3. Uszczelnienie dylatacji budynku – ul. Dworcowa 9A,
 4. Naprawa odpowietrzeń pionów wod-kan – ul. Dworcowa 9A,
 5. Remont płyty balkonowej – ul. Dworcowa 9C,
 6. Remont izolacji balkonu – ul. Wielicka 89A,
 7. Remont ław kominiarskich – ul. Wielicka 93,
 8. Remont elewacji i płyty balkonowej- ul. Wielicka 93,
 9. Remont miejscowy dachu i kominów – ul. Długosza17.

Szczegółowe warunki przetargów określają specyfikacje zamówienia, które można nabyć w siedzibie Spółdzielni,
koszt specyfikacji wynosi 70,00 zł brutto/szt.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 07.06.2021 r.
do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 r. od godz. 10:00.
Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 04.06.2021 r. na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”                   nr rachunku bankowego 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót
do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.