viagra online without prescription

Rada Nadzorcza

          Lista członków Rady Nadzorczej SM „Kabel” wybranych  w dniu 27-06-2017 roku:

Nazwisko Funkcja
Kiszka Marek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kopacz Robert Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej
Zielińska Elżbieta Sekretarz Rady Nadzorczej
Chromy Zofia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Tomana Elżbieta Członek  Komisji Rewizyjnej
Romański Leszek Członek Komisji Rewizyjnej
Walas Marek Członek Rady Nadzorczej
Raczyńska Zofia Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej
Bator Stanisław Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz w miesiącu.
Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu  26.07.2021r. o godzinie 17:00 – przy zastosowaniu środków przewidzianych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej na 2021 rok. Dyżur od godziny 16:00 do 17:00. 

Miesiąc Nazwisko osoby dyżurującej
05.07.2021  dyżur telefoniczny
02.08.2021 dyżur telefoniczny
06.09.2021 dyżur telefoniczny