viagra online without prescription

Rozpoczynamy sezon grzewczy z dniem 24.09.2020r.

Spółdzielnia informuje, że z dniem 24.09.2020r. rozpocznie się dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do budynków.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na trwające prace związane z centralną ciepłą wodą, w budynku przy ul. Wielicka 81 dostawa ciepła rozpocznie się z dniem 25.09.2020r.