viagra online without prescription

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Kraków, dnia 18.05.2021r.

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem epidemii, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” działając na podstawie uchwały Zarządu nr 30/2021 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm. ) zawiadamia, że:

w dniu 10.06.2021r. w godzinach od 9.00 – 19.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Wielickiej 76 w Krakowie odbędzie się głosowanie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 2020r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.,
– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019 w kwocie 748.223,60zł,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.,
– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2020 w kwocie 953.881,56zł,
– ustanowienia samodzielności lokali w nowo wybudowanym budynku przy ul. Wielickiej 83B,
– absolutorium dla Zarządu SM „KABEL”.

Od dnia 19.05.2021r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, Sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na platformie eBOK. Każdy Członek jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami (w siedzibie SMK należy zachować obostrzenia sanitarne).

Zasady pisemnego głosowania uchwał:

  1. Głosowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej wybranej z pośród Członków Rady Nadzorczej SM „KABEL”.
  2. Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości. http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/Pelnomocnictwo-do-pisemnego-glsowania-uchwal.pdf
  3. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania na których będą podane nazwy kolejnych uchwał oraz kratki do postawienia znaku „X” głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu przy każdej nazwie uchwały.
  4. Obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcja rąk płynem dostępnym w siedzibie Spółdzielni.
  5. Co godzinę będzie robiona 10-cio minutowa przerwa w celu dezynfekcji pomieszczenia.
  6. W dniu głosowania Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni. Każdy członek jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.