viagra online without prescription

Zmiana okresu rozliczeniowego z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków

Zarząd SM "Kabel" informuje mieszkańców, że następuje zmiana częstotliwości rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków z półrocznego na roczny (uchwała nr 8/04/2014 Rady Nadzorczej SM "Kabel" z dnia 17-04-2014r.)  Zmiana nie dotyczy budynków Wielicka 83a i Wielicka 97